Loading
English
مدير سايت
ارسال ايميل
صفحه اصلي
image01

image01

آیا می دانید؟

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

image01

آیا می دانید؟

در دفتر حقوقی سروش حق، خدمات مشاوره حضوری, اینترنتی و همچنین مطالعه پرونده اشخاص در دادگستری های سراسر کشور بصورت کاملا رایگان انجام می گیرد.

image01

آیا می دانید؟

پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

image01

آیا می دانید؟

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

image01

آیا می دانید؟

فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

image01

آیا می دانید؟

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

image01

آیا می دانید؟

در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

image01

آیا می دانید؟

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

image01

آیا می دانید؟

قبل از طرح دعوا در دادگستری می‌توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

image01

آیا می دانید:

اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد؟

image01

آیا می دانید:

برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود؟

image01

آیا می دانید:

در صورت مفقود نمودن چك بايد فورا موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد؟

image01

آیا می دانید:

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم ­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه است؟

image01

آیا می دانید:

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر؟

image01

آیا می‌دانید؟

فسخ قرارداد جنبه اعلامی دارد بنابراین لازم است اگر قصد تقدیم دادخواست دارید عبارت "صدور حکم بر اعلام فسخ" یا "صدور حکم بر تنفیذ فسخ" قید شود و از به کار بردن عبارت "صدور حکم بر فسخ" پرهیز نماییم

image01

آیا می دانید؟

مالکین مشاعی حق انتقال قسمت مشاعی مانند حیاط خلوتی که فقط مورد استفاده آن برای مالک طبقه اول است، را ندارد؟

image01

آیا می دانید؟

بعد از عقد بیع مالکیت بصورت قطعی منتقل گردیده و بغیر از برخی استثناهای قانونی هیچ عذری مانع از اثر حقوقی بیع نخواهد بود؟(عقد بیع یک عقد رضایی است)

image01

آیا می دانید:

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند.

image01

آیا می دانید؟

هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند که به مصرف خاصی رسیده و یا احدی از وراث را از ارث محروم نماید؟

image01

آیا می دانید:

معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

image01

آیا می دانید؟

پلیس تنها می تواند حداکثر به مدت 24 ساعت مظنونین را آن هم با دلایل اطمینان آور در بازداشت خود نگه دارد؟

image01

آیا می دانید:

افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند اما به خاطر داشته باشید فریب در پرونده های اعسار جرم است.

image01

آیا می دانید:

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

image01

آیا می دانید:

برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود

image01

آیا می دانید:

برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید و نه دادگستری یا دادسرا؟

image01

آیا می دانید:

در دعاوی الزام به تنظیم سند اگر مالک رسمی و فروشنده متفاوت باشند باید مشخصات تمامی ایادی اعم از فروشنده(ها) و مالک رسمی در ردیف خواندگان قید شود؟ (رعایت اصل تسلسل ایادی)

image01

آیا می دانید:

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود

image01

آیا می دانید؟

درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان و نه دادگستری تقدیم می‌‌شود.

image01

آیا می دانید:

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

image01

آیا می دانید:

اگر ملکی که در رهن می باشد را خریداری کنید و فروشنده حاضر به تسویه حساب و فک رهن نباشد دادگاه نمی تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بپذیرد مگر آنکه همزمان درخواست الزام به فک رهن را نیز مطرح کرده باشید.

image01

آیا می دانید؟

اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.

image01

آیا می دانید:

زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

image01

آیا می دانید:

اگر در عقد بیع ثمن معامله تصریح نگردد آن قرارداد معتبر نخواهد بود چرا که خصیصه اصلی این نوع عقد عوضینی بودن آن است.

image01

آیا می دانید؟

در مسئولیت غیر قراردادی (قهری) مانند غصب یا قراردادی مانند اسناد مالی در صورت تعدد متعهدین مسئولیت آنها تضامنی بوده و شخص زیاندیده حق مراجعه به هر یک از مسببین ورود زیان و متعهدین به تنهایی و یا همه آنها بصورت یکجا را خواهد داشت.

image01

آیا می دانید:

هرکس حتی به دلیل غفلت،به هریک از حقوق افراد دیگر لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی او شود در صورت احراز تقصیر وگاهی حتی بدون احراز، مسئول خواهد بود.بنابراین رعایت قانون نه یک توصیه اخلاقی که یک ضرورت غیر قابل تسامح است.(مسئولیت مدنی ،مکتب خطر)

image01

آیا می دانید؟

چکهای بدون تاریخ،دارای سررسید،سفید امضا،مشروط،تضمینی،امانی و چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر گردد فاقد وجهه کیفری می باشند؟

image01

آیا می دانید؟

کاهش سن در شناسنامه تا پنج سال طبق مقرات امکانپذیر و در صلاحیت دادگستری است؟

image01

آیا می دانید؟

بر اساس قانون رسیدگی به جرایم رانندگی تخلفات افسران راهنمایی و رانندگی از جمله صدور گزاش و یا برگ جریمه خلاف واقع و قانون قابل طرح در دادسرای نظامی است؟

image01

آیا می دانید؟

پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است.

image01

آیا می دانید؟

سند خودروی صادر شده از سوی پلیس رسمیت داشته و هیچ الزام قانونی و عملی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.

image01

آیا می دانید؟

قدرت یک مفاهمه ساده زناشویی در استحکام بخشیدن به ارکان خانواده بسیار بیشتر از همه فوانینی است که به این منظور وضع شده اند.

image01

آیا می دانید؟

بر اساس قانون جدید اجرای احکام اگر اطلاعاتی از اموال محکوم علیه نداشته باشید میتوانید از دادگاه تقاضا کنید تا مراتب از مراجع مربوطه همانند بانک مرکزی،‌ ادارات ثبت و یا اداره راهنمایی و رانندگی استعلام گردد.

image01

آیا می دانید؟

اکثر پرونده های مطروحه بالاخص از سوی اشخاص حقیقی صرفا به دلیل نداشتن برداشت حقوقی درست از موضوع بوده و اگر یک مشاوره حقوقی ارزان داشته باشند قادر به انتخاب راه درست قانونی خواهند شد.برای مشاوره های کوتاه و فوری شماره 129 را فراموش نکنید.

image01

آیا می دانید؟

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از تاخیر در اجرای احکام صادره از سوی ادارات کار صرفا در صلاحیت دادگستری است و نه هیات های تشخیص ادارات کار

image01

هشدار

هرچند برای احراز یک جرم،قصدمجرمانه یک عامل کلیدی است اما گاهی از نظر قانون،حتی بدون این عامل هم اعمال شخص،عمد تلقی خواهد شد مانند استفاده از آلات خطرآفرین مثل چاقو یا هل دادن شخص پیر در منازعات منجربه قتل.پس مراقب رفتار و اشیاء همراه خود باشیم

image01

آیا می دانید؟

در بسیاری از کشورهای مترقی داشتن وکیل شخصی, در اولویت اول بوده و حتی از اموری مثل بیمه درمانی نیز رایج تر است و این در حالی است که متاسفانه در کشورهای دیگر افراد تا زمانی که به مشکل جدی بر نخورند نیازی به مشاور حقوقی احساس نمی کنند.

image01

آیا می دانید؟

دادگاه حق خروج از چارچوب دادخواست تقدیمی خواهان را نداشته و به خصوص در مورد خواسته قانونی مکلف به تبعیت از آن است. با حقوق قانونی خود آشنا شویم.

image01

آیا می دانید؟

اقدامات مدیران دولتی عموما به واسطه فقد سوء نیت خاص مجرمانه در امور محوله به ایشان، فاقد جنبه کیفری می باشد

image01

آیا می دانید؟

در پرونده های کارگری اگر در انتها قصد استفاده از بیمه بیکاری دارید حتما باید در دادخواست تقدیمی از هیات تشخیص تقاضای بازگشت به کار نمایید.

 یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت است. هر روز مطالب جدید بیاموزید(برایان تریسی). زیبایی یادگیری این است که کسی نمیتواند آن را از شما دور و جدا کند(رایلی کینگ). اشتیاق خود را برای یادگیری توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید(آنتونی جی دی آنجلو)

درباره گروه وکلای محمدیاری

گروه وکلای محمدیاری، همیار و پشتیبان شماست، در این همیاری چتر امنیت و اطمینان بر کلیه روابط اجتماعی و تجاری شما سایه انداز است. آسایش و آرامش با وکلای گروه وکلای محمدیاری راهگشای شما در احقاق حداکثری حقوق در کلیه فعالیت ها می باشد. در دنیای مدرن و شتابزده، حرکت در لایه های مختلف اجتماع ولو در بدوی ترین فعالیت ها، برخورداری از کلیه مواهب حقوقی مستلزم بهره مندی از پوشش حقوقی و مشاوره های قضایی می باشد.تعریف وکالت : قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد» با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد. امیدوارم از این سایت بهره لازم را ببرید.