گزارش پیشرفت امور حقوقی سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد مربوط به 1396 تقدیم گردید.1396/11/29 مشروح در صفحه اخبار

    ارایه مشاوره حقوقی به صورت تخصصی توسط وکلای دادگستری و قضات بازنشسته و کارشناسان دادگستری حضور در جلسات قراردادی و تنظیم انواع قرارداد مالی، تجاری، بازرگانی، اجاره و خرید و فروش، بین المللی، داوری، کارگر و کارفرما، ضمانت، وام ، مشارکت، رهن، صلح و..

    امروزه با توجه به پیچیدگی موضوعات تجارت و بازرگانی همچنین گستردگی فعالیت های مربوطه تخصص در هر امری بسیار مفید و الزامی به نظر می رسد. در دنیای شلوغ امروز اختلافات ناشی از تجارت و داد و ستد دامنگیر اکثر تجار گردیده است. از یک سو جلوگیری از دعاوی تجاری غیرممکن و از سوی دیگر مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی مختلف بسیار وقت گیر و هزینه بر می باشد.

    در این بخش می توانید به مطالعه سه داستان حقوقی واقعی که می تواند بسیار عبرت آموز باشد بپردازید. این داستان ها به صورت ماهیانه بروز رسانی میگردد.